Licencia

LICENCIA


Zjednodušené znenie licencie

V nasledujúcom texte sa dozviete, čo môžete/nesmiete robiť s produktami zakúpenými v eshope www.terapeutickepomocky.sk alebo www.terrain.cz


Všetky produkty sú totiž chránené autorským právom.

Stručne pre Vás uvádzame zrozumiteľné pravidlá tak, aby ste pomôcky naplno využili pre Vás a Vašich klientov a aby ste zároveň dodržali licenčné podmienky.

 

Ako MÔŽETE použiť produkty z terapeutickepomocky.sk, terrain.cz

Fyzické výrobky (pomôcky)

 • môžete ich použiť v domácnosti, ak ste si ich kúpili ako súkromná osoba
 • môžete ich požičať ďalším súkromným osobám, ktoré ich môžu použiť tiež vo svojej domácnosti
 • môžete ich použiť vo Vašej škole/škôlke/inštitúcii/firme, ak ste ich kúpili priamo ako daná právnická osoba; môžu ich používať Vaši zamestnanci aktivitách organizovaných danou právnickou osobou
 • môžete ich použiť aj na verejných akciách na ukážku, pod
 • podmienkou je, že za použitie nebudete od verejnosti vyberať poplatok

Ako NESMIETE použiť produkty z terapeutickepomocky.sk, terrain.cz

Fyzické výrobky (pomôcky)

 • nesmiete vytvárať kópie pomôcok
 • nesmiete vytvárať odvodeniny pomôcok
 • nesmiete pomôcky požičiavať verejnosti za poplatok
 • nesmiete pomôcky používať na podnikanie (s výnimkou ďalšieho predaja, ktorý máte s nami dohodnutý)
 • v rámci školení je možné naše pomôcky používať iba s písomným súhlasom a len ako pomocný materiál – nie ako školenie Nášho Produktu. V rámci školenia musí byť vždy sprístupnená informácia o autorstve a predaji na „materskom“ eshope.

 

Licencia platí iba pre Vás. Nesmiete ju predať, postúpiť, odstúpiť, zapožičať ani inak previesť na inú osobu (platí pre súkromné aj právnické osoby).


Prečo je licencia takto nastavená?

To je jednoduché:

 • chceme, aby ste si pomôcky mohli užívať vo vysokej kvalite a preto si musíme byť istí, že používate originály
 • dizajnom a výrobou pomôcok sa živíme a investujeme do nej veľké množstvo peňazí a času, chceme si preto chrániť svoje živobytie
 • zo zákona musíme zaručiť ochranu všetkým autorom, ktorí sa na tvorbe pomôcok podieľali

V konečnom dôsledku máme hlavne záujem, aby sme mohli dlhodobo vytvárať krásne a kvalitné pomôcky. Dodržiavaním licenčných podmienok nám v tom pomôžete. My Vám odmenou za to budeme dávať najlepšiu kvalitu za primerané ceny.

 

 

Prečítajte si aj nasledujúcu Licenčnú zmluvu (plné znenie licencie):

Copyright 2017 - 2022 © terapeutickepomocky.sk