Metaforické alebo asociačné karty

Úvod Metaforické alebo asociačné karty

Prečo práve metaforické alebo asociačné karty?


Karty nás oslovili rôznymi možnosťami použitia: cez terapeutickú prácu s jednotlivcom, párom, rodinou či skupinou, po využitie v supervízii, lektorskej činnosti či koučingu.

Sady kariet tiež môzu obohatiť vzdelávanie, kreatívnu prácu alebo prácu so symbolom.

 

Sú vhodné pre prácu s deťmi, adolescentmi, dospelými a seniormi.

Symboly na kartách nás môžu spájať s osobnými témami na ktorých pracujeme a tak poskytnúť hlbšie spojenie so sebou.


Môžu pomôcť v týchto oblastiach práce:

 • tam, kde dieťa/klient má sťažený prístup s emóciam, prežívaniu, vzťahovaniu sa
 • tam, kde " slová nestačia" a je treba sa pozrieť hlbšie
 • karty umoožňujú vidieť "dnu" a pomáhajú pochopiť, čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia
 • kombinujú verbálny a imaginatívny obsah
 • umožňujú "pohľad zhora" a súčasne ponorenie sa dosť "hlboko", aby sa podporilo vynáranie zdrojov klienta a ich skúmanie.

 

Sú nástrojom, ktorý môže priniesť obohatenie do ktoréhokoľvek psychoterapeutického smeru. 


Môžte ich  využiť v rôznych oblastiach:

 • poradenská práca
 • terapeutická práca
 • sebarozvoj, koučing
 • supervízia
 • môžu byť i doplnkom k diagnostickým nástrojom
 • obohatenie vzdeálávania
 • podpora a rozvoj kreativity

 

 

 

 Copyright 2017 - 2024 © terapeutickepomocky.sk