Rozviazané puto

Rozviazané puto


Karty s touto témou sme sa rozhodli priniesť, nakoľko sa v našej praxi stretávame s problematikou rozvodu pomerne často. Rozhodli sme sa pre obrazy, ktoré oslovujú témy, o ktorých sa ťažko hovorí.

Pomohla nám v tom výtvarníčka Mgr. Pavla Takáčová. Skôr, než kresby uzreli svetlo sveta, o kartách a ich znázornení sme veľa diskutovali – napr. aké témy majú byť zachytené, z akej perspektívy, s akým emocionálnym nábojom. Našim cieľom, bolo predovšetkým zachytiť atmosféru jednotlivých udalostí.

A atmosféra okolo témy rozvodu, či tvorby novej rodiny sa mení, je plná emócií, obáv, smútku, výčitiek, nedorozumení, či pocitov zlyhania.

Preto sme sa rozhodli karty tvoriť v čierno-bielej farbe s realistickými ilustráciami.

Sada kariet obsahuje 21 čiernobielych obrázkov. Zachytávajú rôzne situácie v rodine a sociálnom prostredí (pred, počas a po rozvode).

 

 

Obrázky na kartách zachytávajú témy, ktoré môžu priniesť silné, vážne emócie a my považujeme za veľmi dôležité, aby sa k nim tak i pristupovalo.


V eshope pri týchto kartách je uvedené, pre koho sú a pre koho nie sú určené. 

 
 

 

 

 

Napísali o kartách...


Rozvod je pre väčšinu detí ťažkou až traumatizujúcou udalosťou. Karty  „Rozviazané puto“ znázorňujú celú škálu situácií a udalostí, v ktorých sa dieťa môže počas rozvodového procesu ocitnúť. Pre deti je to nová a záťažová situácia.  Deti  prežívajú množstvo rôznorodých pocitov, neraz sa stávajú uzavretými, úzkostnými, nedokážu sa otvoriť a pomenovať svoje pocity a emócie. Pomocou kariet môžeme  pomaly a hlavne empaticky, v symbolickej rovine, ponúknuť a  sprostredkovať to, čo môže aktuálne dieťa prežívať, a pri tom sa môže cítiť bezpečne.   Jednou z výhod kariet je, že terapeut môže  spolu s dieťaťom objavovať zdroje a posilovať ich. Na ich vhodné a bezpečné použitie je potrebné mať terapeutické skúsenosti a prejsť terapeutickým výcvikom“.

Mgr. Katarína Cenková, klinická psychologička a psychoterapeutka

 

 

Karty "Rozviazané puto" u nás nájdete v 3 jazykoch: 

 

 

Karty " Rozviazané puto"  sa dajú kombinovať s :

  • výrokovými kartami
  • miniatúrami ( v rámci setu)

Nájdete obe na našom eshope. Ide tiež o autorské produktu z našej dielne. 

 

Copyright 2017 - 2022 © terapeutickepomocky.sk